Диалог «Знакомство»

Ситуация: вы хотите познакомиться с человеком, которого встретили в кинотеатре.

Сергей: Здравствуйте!

Семён: Добрый день.

Сергей: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей собаки.

Семён: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Сергей: Как вас зовут?

Семён: Меня зовут Семён, очень приятно. А вас?

Сергей: А меня Сергей, очень приятно!

Семён: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Сергей: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Семён: У нас много общего! Читать далее «Диалог «Знакомство»»

Реклама

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
  2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
  3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
  4. Шестак  О.И. — Социология
  5. Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Առաջադրանք

1.Բառախմբից առանձնացրեք գույն ցույց տվող բառերը։

Վճիտ, խաժ, զիլ, հուռթի, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավի, ձյունաթույր, բիլ, բորբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ, դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, շողակն, խոյակ, փիրուզ,ձյունաճերմակ, ճարմանդ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, ճաճանչափայլ, բամբ, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, արբշիռ, նշույլ, լուրթ։ Читать далее «Առաջադրանք»

Տնային հանձնարարություն

Նյութի աղբյուրը

  1. Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

1.Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը:

Լանդշաֆտագիտուտյունը ուսումնասիրում է աշխարհագրական  լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը ՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով (ապարներ, կլիմա, ռելիեֆ, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ և այլն) : Читать далее «Տնային հանձնարարություն»

Լանդշաֆտագիտություն առարկան, նրա խնդիրները

«Լանդշաֆտ» բառը գերմանական է, որ նշանակում է տեղամաս, բնապատկեր Երկրիվրա՝ մեր շրջապատում: Մինչև 20-րդ դարը այն օգտագործվում էր հենց այդ իմաստով:Օր.՝ լճային լանդշաֆտ, անապատային լանդշաֆտ, մորենային լանդշաֆտ և այլն: 20-րդդարի սկզբին «լանդշաֆտը» աշխարհագրության մեջ ձեռք բերեց բնական տարածքայինհամալիրի (ԲՏՀ) իմաստ, որի տակ հասկանում են որոշակի տարածք, որըծագումնաբանորեն միատարր է, ունի ուրույն բնական հատկանիշներ: 20-րդ դարի 2-րդկեսին վերջնականապես ձևավորվեց գիտական մի ուղղություն, որն ուսումնասիրում էաշխարհագրական լանդշաֆտը և կոչվում է լանդշաֆտագիտություն: Читать далее «Լանդշաֆտագիտություն առարկան, նրա խնդիրները»

Մարդու օրգան համակարգերը և Սրտի կառուցվածքը

Մարդու օրգանիզմում բջիջներն առաջացնում են հյուսվածքներ, իսկ հյուսվածքներն էլ՝ օրգաններ:

Օրգանը մարմնի այն մասն է, որն ունի որոշակի ձև, տարբերվում է իր յուրահատուկ կառուցվածքով, օրգանիզմում զբաղեցնում է որոշակի տեղ և կատարում է որոշակի ֆունկցիա։ 

Օրգանը կազմված է մի քանի հյուսվածքներից։ Օրգանները կարող են լինել ներքին կամ արտաքին:   Ականջը և քիթը արտաքին օրգաններ են, իսկ սիրտն ու ստամոքսը՝ ներքին: Читать далее «Մարդու օրգան համակարգերը և Սրտի կառուցվածքը»

Ի՞նչ է ուշադրությունը

gettyimages-504172840-800x533-768x512Մարդու իմացական գործընթացները, հոգեկան ակտիվությունն ընդհանրապես, ունի մի ներքին հատկություն, որն անվանում են ուշադրություն:

Ուշադրություն դարձնել ինչ-որ առարկայի վրա` նշանակում է հոգեկան գործունեությունն ուղղել դեպի այդ առարկան՝ վերջինիս դարձնելով մեր իմացական և հուզական գործընթացների բովանդակությունը: Читать далее «Ի՞նչ է ուշադրությունը»